Pametni manipulacijski sistem

Pametni manipulacijski sistem predstavlja inovacijo na področju intralogistike za oskrbo visoko intenzivne proizvodnje. Sestavljen je iz treh bistvenih komponent. Tirnice s pripadajočim vmesnim zalogovnikom, vozičkom ter inteligentno programsko opremo Pick and Drop Manager(PDM).

Sistem je namenjen manipulaciji palet v območju proizvodnje, ki s svojo prisotnostjo poveča kapacitete dostavljenega materiala(napram AGV ter viličarjem), zmanjša možnosti poškodb zaposlenih(napram dostavi z viličarjem), zmanjša hrup v proizvodnji ter zmanjša ogljični odtis podjetja, saj je voziček napajan neposredno iz omrežja in ne baterijsko.

Voziček je sestavljen iz voznega dela ter manipulacijskega dela. Vozni del s svojo togostjo omogoča želeno dinamiko in odzivnost. Manipulacijski del je sestavljen iz dvojnega teleskopa, ki omogoča vertikalno ter prečno odlaganje ter pobiranje palet. Manipulator se giblje na ustrezni višini med 2000 mm ter 2300 mm(želja kupca) in omogoča prosto talno površino.

Programska oprema PDM je namenjena dostavi opreme na točno določeno lokacijo. Uporabnik si prosto izbira, katera mesta so namenjena dostavi in katera odvozu palet. PDM se glede na naloge dostave ter odvoza iz proizvodnih linij, preko kompleksnih algoritmov, sproti odloča, kakšno zaporedje bo izbral. S tem dosegamo optimalni izkoristek napram opravljeni poti. PDM komunicira z večino uveljavljenih WMS ali MSF sistemov za izmenjavo potrebnih podatkov.

Max dolžina sistema100 m
Odlagalna mesta z vmesnim zalogovnikom170 paletnih mest
Teža tovora600 kg (se lahko prilagodi na željo kupca – do 1000 kg)
Kapaciteta                              45 palet na uro pri progi dolžine 70 m