O podjetju

SIPRA inženiring d.o.o. je podjetje specializirano na področju namenskih rešitev v avtomatizaciji. Ukvarjamo se s kompleksnim reševanjem problemov industrijske avtomatizacije, izgradnjo sistemov za nadzor in vodenje industrijskih procesov in izgradnjo računalniških sistemov, ki omogočajo povezavo komercialnega dela poslovanja s tehnološkim. Z večletnimi izkušnjami na domačem in tujem trgu v obsegu naših storitev ponujamo rešitve s področja avtomobilske industrije, transportne tehnike, robotike ter izdelave namenskih strojev.

Ponujamo možnost razvoja ter dobave celotnega projekta ali v skladu z dogovorom prevzamemo oz. dobavimo samo del celote kot je SCADA, PLC, E-plan ali izvedbeni nivo. Zaradi tesnega sodelovanja v fazi izvedbe ter efektivnega vodenja projektov, smo prepričani v uspeh projektov. Osnova za to pa je, da z našimi izdelki, napravami in storitvami zadovoljujemo zahteve in pričakovanja kupcev in vseh ostalih zainteresiranih strani. Da bi bili pri tem uspešni je potrebno veliko znanja in ustvarjalnega sodelovanja vseh zaposlenih.

Cilj dolgoročne uspešnosti podjetja zahteva uveljavitev načela, da je potrebno vsako delo opraviti odlično. Zato v podjetju uresničujemo postavljen sistem vodenja, ki ustreza zahtevam mednarodnih standardov. Sistem zajema vse poslovne aktivnosti od zamisli do trženja izdelkov, naprav in storitev ter vključuje vse zaposlene, poslovne partnerje in ostale zainteresirane strani.

Vodstvo podjetja s planiranimi aktivnostmi, predvsem rednimi izobraževanji, seznanja vse zaposlene s politiko kakovosti ter cilji kakovosti v podjetju.

Naše storitve obsegajo kompletno izvedbo projekta in so:

 • projektni management,
 • načrtovanje, razvoj in izdelava – tehničnih rešitev,
 • Konstruiranje
 • izdelava električnih načrtov (E-plan),
 • PLC programiranje,
 • vizualizacija in SCADA sistemi,
 • IT – rešitve na nivoju potrebe projekta,
 • dokumentiranje prikrojeno na vaše zahteve.
Vizija podjetja

Vizija podjetja je ponuditi tehnološko napredne, inovativne, prilagodljive in kvalitetne izdelke in izvedbe ter storitve z uporabo modernih znanj in tehnologij. Kupcu želimo ponuditi najboljše rešitve in storitve.

Poslanstvo podjetja

Dolgoročna uspešnost podjetja zahteva uveljavitev načela, da je potrebno vsako delo opraviti odlično. Zato v podjetju uresničujemo postavljen sistem vodenja, ki ustreza zahtevam mednarodnih standardov in zahtev. Odgovornost, strokovnost, kakovost in zanesljivost so argumenti, na katerih gradimo našo sedanjost in prihodnost. Sistem zajema vse poslovne aktivnosti od zamisli do trženja izdelkov, naprav in storitev ter vključuje vse zaposlene, poslovne partnerje in ostale zainteresirane strani.

Skrb za zaposlene, njihove družine, lokalno skupnost in ostale je naša dolžnost in obveza. Delujemo družbeno in okoljsko odgovorno.

Poslanstvo podjetja je dolgoročna uspešnost, ki jo zagotavljamo s celovitimi rešitvami iz področja strojegradnje in namenskih avtomatiziranih tehnoloških linij, strojev in naprav.

Cilji podjetja

Cilj podjetja je ponuditi trgu storitve, sisteme in produkte, ki bodo omogočili modernizacijo in optimizacijo procesov in s tem manjše stroške, boljšo kakovost in učinkovitost, ponovljivost ter lažji nadzor nad procesi. Izzive sprejemamo kot priložnost za pridobivanje novega znanja in bogatenje lastnih izkušenj. Smo prilagodljivi, osvajamo nova znanja in stalno rastemo, vse to pa nas usposablja za prevzemanje čedalje zahtevnejših nalog, zato ker znamo, hočemo in zmoremo!

Kupcem skupaj s partnerji zagotavljajo optimalne rešitve glede na njihove želje in potrebe. Radi se veselimo uspeha svojih kupcev.

Naš cilj je ostati dolgoročen partner in aktivni udeleženec pri posodabljanju proizvodnje v podjetjih.

Vrednote podjetja
 • ustvarjalnost in ambicioznost
 • skrb za inovativnost in nenehen razvoj,
 • visoka kakovost in zanesljivost naših storitev in rešitev,
 • odgovornost in gospodarnost,
 • spoštovanje in sodelovanje,
 • partnerski in pošten odnos do naših kupcev in dobaviteljev,
 • skrb za prijetno počutje in dobre delovne pogoje vseh zaposlenih,
 • pripadnost,
 • visoka moralna in poslovna načela,
 • skrb za rast in zanesljivost poslovanja podjetja,
 • zvestoba družbi in okolju.

KontaktSIPRA inženiring d.o.o.
Cesta k Tamu 23A
SI-2000 Maribor
Slovenija