Dejavnosti

Dejavnost v avtomobilski industriji

Avtomobilska industrija je gonilna sila avtomatizacije v evropskem ter svetovnem merilu. Slediti temu razvoju je svojevrsten izziv. Zahteva nenehno dopolnjevanje znanj ter uvajanje najnovejše opreme. Ta dostop nam omogoča implementacijo napredne avtomatizacije tudi na drugih področjih in branžah. Prisotni smo v večjih nemških znamkah VW, Porsche ter Daimler.

Dejavnost avtomatizacije proizvodnih procesov

Z avtomatizacijo proizvodnega procesa se zagotovi večja zanesljivost in ponovljivost procesov, boljši nadzor nad obratovanjem, učinkovito diagnostiko napak in podporo vzdrževanju ter višjo kakovost izdelkov. Poveča se tudi proizvodna zmogljivost in produktivnost ter se olajša delo delavca, kar pomeni, da se izdatki za investiranje v avtomatizacijo teh naprav relativno hitro povrnejo.

Izdelujemo avtomatske montažne linije, robotizirane montažne celice in namenske stroje za različne tehnološke operacije v proizvodnem procesu končnega kupca. Glede na zahteve kupca prevzamemo celoten projekt avtomatizacije, od idejne zasnove do same izdelave, programiranja in zagona.

Dejavnost v transportni tehniki in visoko regalnih skladiščih

Logistični sistemi znotraj proizvodnih sistemov so osnova za doseganje želenih kapacitet proizvodnje. V procesu priprave projektne rešitve se usmerjamo na okoljske parametre – prostor v katerega lahko integriramo naš sistem ter dodamo potrebno fleksibilnost na nivoju posluževanja operaterja kot tudi nadzornega sistema. Nadzorni sistem SCADA omogoča natančno analizo in spremljanje ter alarmiranje na različnih nivojih. Izdelamo in tudi dokumentiramo prevzemne postopke, ki so standardizirani znotraj naročnikovega podjetja.

MES sistemi

Zagotovite popoln nadzor nad proizvodnim procesom.

Nadzorni sistemi so nepogrešljivi del intenzivne proizvodnje, ki zahteva nenehno spreminjanje ter prilagajanje na nove zahteve. Je nepogrešljivi del industrije 4.0. Glede na zahteve naročnika izdelamo nadzorni sistem, ki ga povežemo z vašim ERP sistemom za uspešen prenos naročil ali delovnih nalogov na nivo proizvodnje. Naš proizvodni sistem uspešno razdeli naloge po posameznih segmentih proizvodnje, optimizira procese ter zagotovi ustrezno arhiviranje podatkov končnega izdelka. Statistični pregled je temelj za tehnološko optimizacijo procesov.

Dejavnost energetski management

Z analizo porabe energije, krmiljenje ventilatorjev, črpalk, ogrevanja, prezračevanja in krmiljenja razsvetljave izvedemo optimizacijo porabe energije. K krmiljenju je dodano tudi zajemanje vrednosti in jih je mogoče spremljati ter dokumentirati.  

Dodelava varnosti na strojih

Obstoječa postrojenja, ki jih je kupec skozi življenjska obdobja vzdrževal ter nadgrajeval, še vedno ustrezajo proizvodnim zahtevam ter dosegajo želene kapacitete. Zaradi spreminjanja pogledov na varnost na strojih, smo v stanju, obstoječa postrojenja, pripeljati varnostno v današnji čas. Izvedemo analizo rizikov ter izdelamo varnostni koncept. Pripravimo tehnično rešitev ter validacijo posegov. S tem zadostimo kriterijem veljavnih direktiv in omogočimo nadaljnjo varno delo na postrojenju.

Dejavnost v izdelavi namenskih strojev

V podjetju se ukvarjamo z razvojem, projektiranjem in izdelavo namenskih strojev, naprav in tehnoloških linij na področju avtomatizacije delovnih procesov. Vsi projekte izvedemo na podlagi obstoječe tehnologije in želje kupca, kar pomeni, da naše izkušnje, inovativnost in preverjene rešitve povežemo v novo tehnološko celoto, ki jo prilagodimo zahtevam in željam naših kupcev in jo prilagodimo njihovi obstoječi tehnologiji.

Avtomatizacija proizvodnih linij ter strojev bistveno izboljša konkurenčnost naših kupcev na trgu. SIPRA inženiring d.o.o. skupaj s partnerji zagotavlja konstruiranje in izdelavo namenskih strojev, naprav in tehnoloških linij po zahtevah in željah kupca. Že samega začetka konstruiranja sledimo cilju čim enostavnejšega vzdrževanja z majhnimi stroški. Oprema, ki se vgrajuje je kvalitetna in od priznanih proizvajalcev.

Stroji, naprave in tehnološke linije so opremljene z naprednimi krmilnimi in nadzornimi sistemi ter z grafičnimi prikazovalniki celotnega procesa. Uporabljajo se lahko kot samostojne enote ali kot enote z možnostjo integracije v obstoječe ali nove proizvodne linije.

Projekti pri katerih nastanejo popolnoma novi stroji, naprave ali tehnološke linije je potrebno peljati od seme ideje, skozi več faz izdelave do končnega izdelka. Da lahko kupcu zagotovimo pravilno, varno in predvsem kvalitetno delovanje stroja se morajo izvesti naslednji koraki:

 • svetovanje in načrtovanje željenih rešitev
 • glede na specifikacije kupca naredimo pregled in preučevanje ideje in tehnologije,
 • pri razvoju je potrebno načrtovanje izgleda, posameznih komponent in stroja kot celote (po potrebi tudi simulacija) v CAD programih,
 • strojno opremo z mehanskimi deli, hidravliko in pnevmatiko,
 • električno opremo s senzorji, pogonsko tehniko in roboti,
 • izbira elektro komponent ter načrtovanje elektro omar, shem, ožičenja,…
 • sestavljanje in testiranje naprav in elektronskih komponent,
 • računalniško krmilno opremo in programiranje,
 • testiranje in odpravljanje morebitnih napak,
 • izdelava dokumentacije,
 • montaža in prvi zagon
 • servis in vzdrževanje.

KontaktSIPRA inženiring d.o.o.
Cesta k Tamu 23A
SI-2000 Maribor
Slovenija