Naše storitve

Naše storitve obsegajo kompletno izvedbo projekta in so:

– Projektni management
– Načrtovanje – tehnična rešitev
– Izdelava električnih načrtov (E-plan)
– PLC programiranje
– Vizualizacija in SCADA sistemi
– IT – rešitve na nivoju potrebe projekta
– Dokumentiranje prikrojeno na vaše zahteve